Jämförelser för praktiska förbättringar

Att jämföra sig med andra är ett väl beprövat knep för att få tips och idéer för den egna verksamheten. Detta är också tanken med Vervas satsning på Jämförelseprojektet där kommuner med hjälp av en särskild informationsprofil kan få inspiration för att utveckla sina webbplatser. Tanken är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna.

160 kommuner är idag med i projektet, och fler är på väg in. Genom att kommunernas webbplatser granskas av kollegor från andra kommuner ökar lärandet för båda parter. Satsningen har bidragit till ett ökat intresse att utveckla webbplatserna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.