KBR och Qigong hjälpte mot jobbutmattning

Medarbetare som mår bra är en förutsättning för en spirande verksamhet. Anställda med utmattningssyndrom behöver därför stöd för att skapa en fungerande jobbvardag, något som också förebygger långtidssjukskrivning.

Sjukgymnasten Therése Stenlund har i en avhandling från Umeå universitet under ett år studerat 136 patienter med utmattningssyndrom. Ena gruppen kombinerade kognitiv beteendeinriktad rehabilitering (KBR) med Qigongträning, medan den andra gruppen endast behandlades med Qigong. I båda grupperna förbättrades situationen för deltagarna. Stressnivån minskade, liksom sjukskrivningarna.

Dock hade den kombinerade behandlingen fördelar jämfört med endast fysisk träning. Deltagarna tyckte generellt att rehabilitering i grupp hade flera fördelar, som igenkänning och stöd från gruppen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.