Kommuner bra på klagomålshantering

Tre av fyra kommuner har infört ett system för att hantera synpunkter och klagomål. Det visar en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting. 25 procent av de som har någon form av klagomålshantering har också infört detta i alla delar av organisationen. I övriga kommuner är det framför allt socialtjänsten och omsorgens som ligger långt framme. Studien visar också att det främst är större kommuner med mer än 40 000 invånare som satsat på system för att hantera respons från medborgarna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.