Krisen inget hinder

Den ekonomiska krisen har inte påverkat möjligheten att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Det anser i alla fall 80 procent av de chefer och skyddsombud som utfrågats i Prevents undersökning.

81 procent av de tillfrågade cheferna och 77 procent av skyddsombuden anser inte att den ekonomiska krisen påverkat deras möjligheter att arbeta med arbetsmiljöfrågor, det skriver tidningen arbetsliv.

De skyddsombud som arbetar inom offentlig sektor är dock mer negativa till följderna av krisen när det gäller arbetsmiljöarbetet än vad skyddsombuden i privat sektor är.

Bland de som upplever att krisen påverkat arbetsmiljöarbetet negativt så anser merparten att det är viljan och de ekonomiska förutsättningarna som ändrats.

Glappet minskat

Undersökningen visar också att cheferna och skyddsombuden i mångt och mycket är överens om hur arbetsmiljöarbetet fungerar i dagsläget. Tidigare undersökningar har ofta visat att cheferna varit mer nöjda med hur det har fungerat och skyddsombuden mer kritiska, men det glappet är nu nästan helt borta.

– Överhuvudtaget visar undersökningen att det finns en samsyn kring de här frågorna ute på arbetsplatserna. Det är många företag som ser kopplingen mellan bra arbetsmiljö och de fördelar som det medför både för individ och företag, säger Prevents vd Maria Schönefeld i ett pressmeddelande

Undersökningen visar också att chefer och skyddsombud i den privata sektorn ser positivt på framtiden, skriver tidningen arbetsliv. 80 procent av de tillfrågade i undersökningen menar att förutsättningarna för att förbättra arbetsmiljön är bra eller mycket bra, medan bara 60 procent inom den offentliga sektorn anser det.

En klar majoritet av de tillfrågade cheferna och skyddsombuden inom både privat och offentlig sektor anser dock att de har tillräckligt mycket tid för att gemensamt lösa arbetsmiljöproblem.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.