Krock när kunskap från projekt ska standardiseras

Standardisering och projektarbete är två trender som präglar arbetslivet. Men det är långt ifrån alltid som de två trenderna kan förenas, visar ny avhandling.

Projekt ger flexibilitet medan standardisering ger kostnadseffektivitet. Det stora problemet när de två ska mötas är kunskapsöverföringen. Det visar Irene Martinsson vid Stockholms universitet i sin avhandling.

I projektet går kunskapsöverföringen oftast den kortaste vägen, alltså mellan projektmedlemmarna och inte via moderorganisationen. Det innebär att den permanenta organisationen får svårt att ta tillvara, standardisera och sprida erfarenheter från pågående och avslutade projekt.

I sin avhandling har Irene Martinsson studerat hur standardiserad kunskap överförs och tittat på vilka speciella problem och möjligheter projektorganiserade företag ställs inför när kunskap standardiseras. Hon beskriver både lyckad och misslyckad kunskapsöverföring och pekar ut var vanliga problem uppstår.

Resultaten visar att standardiserad kunskap är svår att fånga och kontrollera eftersom den omfattar så mycket mer än rutiner, till exempel lokala kontakter, problemlösning inom kundens affärsområde samt anpassning.

– Att överföra standardiserad kunskap mellan projekt innebär att väga regler och rutiner mot lokal anpassning, säger Irene Martinsson.

Avhandlingen bygger på elva intervjubaserade fallstudier från bygg- och it-sektorn.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.