Kunskap om kulturella skillnader lönar sig

Dålig kommunikation och bristande förståelse för andra kulturer kan försämra effektiviteten vid outsourcing till lågkostnadsländer. Detta visar en ny undersökning från Accenture. De företag som erbjuder utbildning inom interkulturell kommunikation visar en produktivitetsökning på hela 30 procent. De främsta orsakerna till problem mellan personalen i hemlandet och personalen i det land verksamheten outsourcas till uppges främst vara olika kommunikationssätt. Därefter följer olika sätt att utföra arbetsuppgifterna på, inställningar till konflikter och sätt att fatta beslut.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.