Labverksamhet digitaliserar dokumentflöden

Laboratoriemedicin inom Landstinget Gävleborg har övergett all papperhantering och infört ett digitalt kvalitetsdokumentsystem baserad på plattformen Platina från EBI Systems. Med it-stödet kan de nu skapa, revidera och hantera de styrande, beskrivande och redovisande dokument som krävs för att bedriva diagnostik av patientprover med hög kvalitet. Arbetet med att kartlägga arbetsprocesserna samt konfigurera och anpassa standardmodulerna för dokumenthantering och arbetsflöden har genomförts av Agio System och Kompetens AB.

Den statliga myndigheten Swedac har också godkänt att systemet används i den ackrediterade verksamheten.

Verksamheten har idag sex egna laboratorieenheter och arbetar därutöver med kunskaps- och kvalitetsöverföring till diagnostiska enheter i egen regi inom och utom landstinget.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.