Ledarskap långt ifrån jämställt

Endast varannan kvinnlig chef anser sig bli jämställt behandlad när det gäller lön och anställningsvillkor på sin arbetsplats, enligt Ledarnas chefsbarometer.

Ledarskap långt ifrån jämställt
Ledarna

Så många som 1 av 3 anser att de manliga cheferna blir mer fördelaktigt behandlade. Chefernas ålder har ingen betydelse, både äldre och yngre chefer anser att deras manliga kollegor behandlas mer fördelaktigt.

– Det är alarmerande och nedslående att de unga kvinnliga cheferna – den nya generationens chefer – inte ser en förbättring. Hur ska vi motivera dem att fortsätta vara chefer, säger Annika Elias, ordförande för Sverige chefsorganisation Ledarna.

Undersökningen är gjord på uppdrag av Ledarna och i samarbete med Novus Opinion. 1091 chefer har intervjuats om deras erfarenheter av jämställdhet. Undersökningen är en del av den årliga undersökningen Chefsbarometern som görs sedan 2002.

Resultat från undersökningen:

• 4 av 10 chefer anser att jämställdhet inte är en viktig fråga på deras arbetsplats

• Endast hälften av de intervjuade kvinnliga cheferna anser att cheferna behandlas jämställt avseende anställningsvillkor och lön.

• Fler än var tredje kvinnlig chef anser att män behandlas mer fördelaktig när det gäller lön och anställningsvillkor. Cheferna som är kvinnor och yngre än 35 är lika pessimistiska i sin bedömning.

• En av fyra kvinnliga chefer anser att de manliga cheferna behandlas mer fördelaktigt när det gäller en fortsatt chefskarriär.

• Kvinnorna som är chefer och under 35 anser i lika hög grad som deras äldre kollegor att de manliga chefskollegorna blir favoriserade när det gäller en fortsatt chefskarriär.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.