Män mer optimistiska till framtida jämställdhet i arbetslivet

Många hoppas att arbetsmarknaden är mer jämställd om 15 år. Men inte lika många ser det som troligt. Det visar Manpowers undersökning där 10 000 personer svarat på frågor om jämställdhet i framtiden.

Mer än varannan man tror att lika lön för lika arbete har blivit verklighet om 15 år, jämfört med drygt var tredje kvinna. Fyra av fem svarande ser det som önskvärt att minst en tredjedel av alla styrelseledamöter i svenska börsnoterade företag är kvinnor. Men bara varannan anser att det är sannolikt.

I dagsläget är 72 procent av Sveriges chefer män. Om 15 år hoppas mer än hälften av de som deltagit i undersökningen att de flesta nyrekryterade chefer är kvinnor, men även här skiljde sig förhoppning och vad man tror kommer hända. Endast en fjärdedel ser det som sannolikt att de flesta nya chefer är kvinnor om 15 år.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste