Miljoner till kvinnors arbetsmiljö

Regeringen har idag beslutat att ge Arbetsmiljöverket ett nytt uppdrag: Insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem.

20,5 miljoner kronor ska gå till uppdraget som bland annat går ut på att ge en ökad kunskap om kvinnors arbetsmiljö och bättre metoder för att upptäcka risker för belastningsskador.

– Jag är mycket glad över att vi kan göra den här satsningen. Vi vet att fler kvinnor än män tvingas att avsluta sina arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl. I förlängningen innebär det lägre pensioner och sämre möjligheter för kvinnor att försörja sig själv. För mig är det mycket viktigt att vi nu tar tag i frågan om kvinnors belastningsskador och omsätter den kunskap vi har till praktik, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet.

Uppdraget ska pågå till 2014 och är en del av regeringens jämställdhetssatsning.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.