Mindre arbetsplatser saknar rutin för krishantering

Många mindre arbetsplatser saknar en färdig handlingsplan för krisrutiner. Det visar en enkät där 1 500 småföretag svarat och 73 procent av de tillfrågade uppgav att det inte finns rutiner för krishantering. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska alla företag oavsett storlek och bransch ha utrustning för första hjälpen. Företag med minst en anställd ska även ha rutiner för krishantering vid olycksfall och akut sjukdom. Enkäten genomfördes av Visma.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.