Myndigheter har kommit långt med e-förvaltning

Svenska myndigheter använder sig allt mer av elektronisk förvaltning, e-förvaltning. Det visar en undersökning utförd av Verva. Cirka 450 miljoner ärenden om året kan hanteras helt eller delvis elektroniskt, vilket innebär att it-system ersätter en mängd pappersblanketter.

Undersökningen visar dock att få myndigheter har tillgång till elektroniska system för inköp, och att de system som finns används i väldigt liten omfattning. Detta är en tillgång som enligt EU ska finnas hos alla svenska myndigheter år 2010.

Vervas generaldirektör säger att myndigheterna kommit långt, och att utmaningen nu är att använda systemen fullt ut för att effektivisera och bespara.

Uppföljningen som gjorts på uppdrag av regeringen, är den första av tre årligt återkommande. En slutrapportering är planerad våren 2010.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.