Ny standard för kommunal företagslotsning

Många kommuner erbjuder en service som ska underlätta för företagen på orten, en så kallad företagslots. Nu finns en standard som ska säkerställa att stödet som ges är likartat.

Eftersom företagslotsning är ett nytt område för många kommuner har det funnits behov av gemensamma riktlinjer. Den nya standarden tar upp hur kommunledningen ska arbeta med frågan, hur företagslotsning som process ska fungera i praktiken och vilken kompetens personalen ska ha.

Nästa steg blir att ta fram ett underlag för att kommuner ska kunna certifiera sig mot standarden. Dokumentets fullständiga namn är Kommunal företagslotsning – ledning, process och personal, SS 884000.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.