Ny standard för varumärkesvärdering

En ISO-standard för värdering av varumärken är på gång. Bakgrunden är att det idag finns flera metoder för att värdera varumärken, och att det är svårt för företag att avgöra vad som påverkar varumärkets värde. Målet är att den nya standarden ska öka kvalitet och transparens i varumärkesvärdering och underlätta vid exempelvis företagsköp, tvister och i arbetet med att ta fram årsredovisningar.

Ett förslag på standard är färdigt och detta ska nu ut på remiss i världen. I förslaget ingår tre aspekter som är viktiga vid varumärkesvärdering: juridiskt skydd, intressenterna och hur de uppfattar varumärket samt finansiella aspekter.

– Detta är en efterfrågad standard. Den främsta nyttan är att vi nu äntligen kommer ha tillgång till gemensamma globala riktlinjer och därmed jämförbara varumärkesvärderingar, säger Jan Treffner, ordförande i den svenska arbetsgruppen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.