Nytt HVB-register ska ge bättre kvalitet

Kvalitetsregister Regeringen beslutar denna vecka att inrätta ett nationellt vårdgivarregister för HVB-hem. Därmed ska det bli lättare för kommuner att kontrollera kvaliteten på hem där barn och unga placeras.

Nytt HVB-register ska ge bättre kvalitet
Kvaliteten kan höjas med ett nytt vårdgivarregister. Bild Adobe Stock.

Uppdraget att upprätta registret kommer att ges till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Regeringen tar beslutet på torsdagen, men socialminister Lena Hallengren avslöjade delvis innehållet vid en pressträff tidigare i veckan. Under förra året visade en granskning från SVT allvarliga brister på många HVB-hem.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, efterlyste ett nationellt register redan 2019 och välkomnar beslutet.

Arion Chryssafis. Foto Hans Alm.
Arion Chryssafis. Foto Hans Alm.

– Det här är ett efterlängtat besked för alla kommuner och ett behov som vi från SKR påtalat under en längre tid. Det nationella vårdgivarregistret är ett viktigt steg för att kommunerna ska få bättre verktyg att kunna säkerställa att placerade barn och unga får den vård och omsorg de har rätt till, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialtjänst och individomsorg på SKR, i ett pressmeddelande.

Ger bättre kontroll

Fakta

Fakta HVB-hem

Totalt finns idag 826 HVB-hem – hem för vård och boende – i Sverige. Ungefär 5 500 barn är årligen under någon period placerade på HVB-hem. SVT:s granskning i höstas visade på allvarliga missförhållanden på flera HVB-hem, där våld, kränkningar och övergrepp förekom.

När systemet är färdigutvecklat kommer det att innehålla viktig information som tillsynsrapporter, tillståndsbeslut, avvikelserapporteringar, utvärderingar och brukarundersökningar för de olika listade HVB-hemmen.

– Det är viktigt att brister på HVB-hem kan upptäckas tidigt och åtgärdas omedelbart. Genom vårdgivarregister får kommunerna bättre överblick och kontroll över verksamheterna och på så sätt kan också kvaliteten höjas. På sikt ser vi behov av att även införa nationella vårdgivarregister inom fler vårdformer, såsom familjehem, LSS-boenden och särskilda boenden för äldre, säger Arion Chryssafis.

Enligt socialminister Lena Hallengren ska det nya registret också underlätta för kommunerna vid upphandlingar.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.