Nytt lagförslag mot åldersdiskriminering

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering. Syftet är att stärka individens rättigheter.

Det finns redan ett förbud mot åldersdiskriminering inom arbetslivet och utbildningsområdet. Det nya lagförslaget vill stärka individens rättigheter till att även förbjuda åldersdiskriminering inom varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning.

Den nya lagen ska bidra till en förändrad attityd i samhället mot äldre.

– Vi har en märklig syn på ålder i Sverige där vi slarvar bort äldre människors kompetens och många äldre vittnar om hur de utsätts för diskriminering i vardagen. Med det här förslaget får vi ett mer heltäckande förbud mot åldersdiskriminering. Min förhoppning är att den nya lagen också bidrar till en förändrad attityd i samhället vad gäller åldersfrågor, säger integrationsminister Erik Ullenhag, som också har ansvar för diskrimineringsfrågorna.

Den nya lagstiftningen föreslås börja gälla den 1 januari 2013. Den ska i så fall även fortsättningsvis gälla med vissa undantag, som att tillåta nedre åldersgränser för alkohol och tobaksköp samt ungdoms och pensionärsrabatter.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.