Skapa långtidsfriska arbetsplatser

För låg fysisk belastning, brister i organisation och styrning kan leda till en psykiskt ohälsosam arbetsplats. Nu bör Arbetsmiljöverket satsa på att skapa friska och gynnsamma arbetsplatser, konstaterar forskare.

– Psykisk ohälsa står näst efter belastningsskador för största delen av sjukfrånvaron. Dessa problem kostar samhället mångmiljardbelopp per år, säger Magnus Svartengren, överläkare på Arbetsmiljöverket.

Kunskapsöversikten Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer som Arbetsmiljöverket beställt visar att framtiden kräver en arbetsmiljö bortom en ”neutral” arbetsplats där så få som möjligt skadas och arbetsmiljöriskerna är minimerade. Nu menar forskare att yttre krav som effektivitet, kvalitet, kreativitet och service innebär att Arbetsmiljöverket behöver komplettera sin tidigare målsättning med att skapa friska och gynsamma arbetsplatser.

Några av de faktorer som leder till det är:

* Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare.

* Utvecklad kommunikation.

* Positivt, socialt klimat.

* Möjligheten att utvecklas och växa i arbetet.

* Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.