Arbetslivet inte föräldravänligt

Småbarnsföräldrar halkar efter när det gäller möjlighet till kompetensutveckling, enligt en undersökning från Unionen.

Mer än hälften av småbarnsföräldrarna får inte erbjudande om kompetensutveckling under tiden de väntar barn och det drabbar särskilt kvinnorna, 74 procent jämfört med 55 procent av de blivande papporna. Läggs detta ihop med den långa frånvaron från arbetsplatsen och att det kan ta ett bra tag innan första utvecklingssamtalet efter föräldraledigheten, kan det innebära en kompetensutvecklingsförlust på 2-2,5 år för kvinnor. Det visar en undersökning som genomförts bland 3 300 av Unionens medlemmar.

– Föräldraskap spelar stor roll för de strukturella könsskillnader som finns på arbetsmarknaden. En lägstanivå borde vara att arbetsgivarna ser över sina villkor så att de även passar småbarnsföräldrar, säger Shadé Jalali, likabehandlingsspecialist på Unionen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.