Offentlig sektor får bakläxa på innovation

Innovation är viktigt men okänt. Dessutom upplever företag att innovativa idéer inte tas emot positivt inom offentlig verksamhet. Det visar en ny Sidoundersökning.

Innovation kan handla om allt från att utveckla nya produkter till tjänster och organisationer. Och det är att skapa ett mer gynnsamt innovationsklimat i Sverige så att företag växer, som är målet med projektet Innovation för tillväxt som drivs av Iva, Vinnova, Tillväxtverket och Svenskt näringsliv. Dock får den offentliga sektorn en bakläxa när det kommer till innovation.

Förbättringsåtgärder efterfrågas

Hälften av de tillfrågade företagen har en negativ inställning till hur myndigheter, kommuner och landsting tar emot innovativa idéer. Samtidigt hade merparten av de anställda inom offentlig verksamhet en positiv uppfattning och hur bra de var på innovation.

– Det verkar med andra ord finnas stor anledning för den offentliga sektorn att se över hur de tar emot och förvaltar innovativa idéer. Vi undersöker därför möjliga förbättringsåtgärder, inom offentlig innovationsupphandling, effektiv statlig styrning med mera, säger Björn O. Nilsson, vd för Iva och medlem i styrgruppen för projektet Innovation för tillväxt.

är kan du ladda ned rapporten: http://www.iva.se/Projektverksamhet/Projekt/Innovation-for-tillvaxt/

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.