Övervakningen av anställda ökar

Många anställda anser att övervakningen på jobbet har ökat. Det visar en ny undersökning från TCO.

Sex av tio personer tycker att övervakning och kontroll på jobbet har ökat. Bakom siffran står TCO, som låtit göra en undersökning om den personliga integriteten i arbetslivet.

I en debattartikel i Svenska dagbladet skriver TCOs ordförande Sture Nordh att två trender ligger bakom resultatet. Dels lämnar vi spår efter oss när vi använder elektroniska hjälpmedel, som datorer och mobiltelefoner, något som underlättar övervakning. Dels handlar det om något som TCO kallar för ”jakten på superarbetskraften”, att kraven på anställda blir allt högre vid rekrytering och att arbetsgivaren i större utsträckning vill se utdrag från försäkringskassan och andra register samt gör olika typer av medicinska undersökningar.

Brister i lagen

Sture Nordh poängterar att det ofta är bra för både arbetsgivare och anställd med viss kontroll och övervakning, men att det finns brister i lagen som skapar otydlighet kring vad som är tillåtet och inte. Ofta vet de anställda inte om att de övervakas, och arbetsgivarens policy är det enda som reglerar övervakningen. Nordh pekar på att kollektivavtal inte tar upp frågor som rör övervakning och att personuppgiftslagen inte är anpassad till arbetslivet. Han uppmanar regeringen att snabba på förslaget om integritetsskydd i arbetslivet, som nyligen varit ute på remiss.

Fler resultat från TCOs undersökning:

* Tre av fyra anser att arbetsgivare inte ska kunna övervaka sina anställdas datortrafik utan att i förväg berätta om detta.

* Majoritet av de som har en åsikt, 45 procent, svarar ja på frågan om det behövs en lag om personlig integritet i arbetslivet.

* Unga tycker att det är viktigare med integritetsskydd. Bland de som är mellan 16 och 29 år anser 83 procent att arbetsgivaren ska berätta i förväg om denne vill övervaka anställdas datortrafik. Och fler, sex av tio, vill ha en lag om personlig integritet i arbetslivet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.