Problem när politisk retorik ska bli konkret

Inger Assarson vid Malmö högskola har i en avhandling studerat hur ett antal pedagoger tar den politiska retoriken om en skola för alla och sedan gör budskapet till något meningsfullt för dem.

Politiska intentioner är aldrig enhetliga och det finns många motstridiga diskurser som pedagoger måste förhålla sig till. Det innebär problem när retoriken ska genomföras eftersom den måste definieras då. När pedagogerna ska fylla begreppet en skola för alla med mening utgår de från sin egen verklighet istället för intentionerna i skolans styrdokument.

– För pedagogerna kretsar allt kring att få verksamheten att fungera. Därför fokuserar de mest på de elever som stör. I en skola för alla ingår att se olikhet som en resurs, men i verkligheten tas lite hänsyn till olikhet om olikheten inte betyder att eleven stör, uppger Inger Assarson i ett pressmeddelande.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.