Rapporten för landets grundskolor är nu klar

Rapporten Öppna jämförelser – grundskolan 2009 analyserar landets kommunala grundskoleverksamhet. Den visar bland annat att mer resurser inte per automatik leder till en framgångsrik utveckling utan det centrala är hur resurserna används.

Sveriges Kommuner och Landsting ger genom studien ett statistiskt underlag samt möjlighet till jämförelser av olika resultat- och resursindikatorer inom den kommunala grundskole-verksamheten. Nytt för i år är att man bland annat presenterar ett effektivitetstal som är ett sammanvägtresultat samt indikatorer för likvärdig betygssättning. Redovisningen ska hjälpa kommunerna att identifiera vad man kan förbättra och befrämja en fortsatt utveckling av kommunernas skolverksamhet.

– Det viktigaste är skolans medarbetare. Därför gäller det att rekrytera och utveckla kompetenta lärare och skolledare som kan involvera och engagera eleverna. Skolor och kommuner behöver även ta till sig forskning om hur bra undervisning bedrivs, säger Håkan Sörman vd för Sveriges Kommuner och Landsting. Han berättar vidare att syftet med Öppna jämförelser är att sporra till fortsatt utveckling av skolverksamheten.

De fem län som toppar listan är Skåne, Stockholm, Västerbotten, Norrbotten och Kalmar. Placeringen utgår från ett summerat resultat utifrån kommunens värden för samtliga redovisade resultatindikatorer, med undantag för ämnesproven i årskurs fem och Dagens Nyheters nutidsorientering. Under hösten anordnas en konferens, i Sveriges Kommuner och Landstings regi och vid årsskiftet publiceras en skrift där konkreta exempel från framgångsrika kommuner kommer att lyftas fram för att ge fortsatt vägledning till den kommunala skolverksamheten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.