”Riskhantering kärnan i en bättre arbetsmiljö”

Det går bara tre och en halv minut mellan varje arbetsrelaterat dödsfall. Riskbedömningar är den goda arbetsmiljöns kärna, menar Europeiska arbetsmiljöbyrån.

I förra veckan anordnades den europeiska arbetsmiljöveckan. Bakom veckan står Europeiska arbetsmiljöbyrån. I en kampanj lägger de fokus på hur viktigt det är att verksamheter gör riskbedömningar för att förbättra arbetsmiljön.

Att många företag fortfarande inte kommit igång bekräftas av Arbetsmiljöverkets siffror. I år har inspektörer besökt 1 450 byggföretag, och resultaten visar att bara en tredjedel gör riskbedömningar i den dagliga verksamheten.

– De här företagen verkar inom branscher med mycket omfattande risker och höga olyckstal. Därför måste självklart fler komma igång med detta grundläggande arbete. Att systematiskt gå igenom riskerna och åtgärda dem i den dagliga verksamheten är förutsättningen för att kunna jobba säkert, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Goda exempel

Jukka Takala, direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån, vill att deras kampanj ska göra arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och politiker medvetna om att riskbedömning som utförs på rätt sätt är grunden för att kunna hantera arbetsmiljörisker effektivt.

Han pekar på att det inte går mer än tre och en halv minut mellan varje arbetsrelaterat dödsfall och att det drygt var fjärde sekund sker ett olycksfall som gör att den anställde måste vara borta minst tre dagar från jobbet.

Nyligen släppte byrån rapporten Risk Assessment Magazine, där de som vill bli bättre på arbetsmiljö kan ta del av goda exempel och tips för att komma vidare i arbetet med riskhantering.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.