Miljonanslag ska främja arbetslivsforskningen

För att öka kunskapen kring arbetslivsrelaterade frågor inrättas nu tre centrum för arbetslivsforskning, skriver Du & Jobbet. Uppsala universitet, Stockholms universitet och Högskolan i Gävle får vardera fem miljoner kronor per år under en treårsperiod för att studera olika frågor som rör arbetslivet.

Anslagen kommer från den extra statliga summan på 150 miljoner som Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap fick av staten när Arbetslivsinstitutet lades ner. Dessa pengar ska fördelas över en tioårsperiod.

Uppsala universitet ska bland annat forska kring arbetsrätt och hur globalisering påverkar den svenska arbetsmarknaden. I Stockholm går pengarna till forskning inom arbetsrelaterad stress. Högskolan i Gävle forskar kring arbetsrelaterade belastningsskador.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste