Så är den ideala chefen

Ledarskap Lyhörd, visionär och coachande. Det är de viktigaste egenskaperna hos en chef enligt en undersökning där 271 jobbsökande har svarat på vilka krav de ställer på sin arbetsgivare.

Lyhördhet är den egenskap som uppskattas högst hos en chef. Det visar en undersökning av bemanningsföretaget Bravura. På plats nummer två kommer en chef med ambitiösa utvecklingsplaner för företaget, det vill säga en visionär chef, följt av en chef som erbjuder mycket stöd och coachning i arbetet.

Hela 96 procent anser det viktigt eller mycket viktigt att chefen är lyhörd. 80 procent vill helst ha en chef med visioner för organisationen och lika många ser gärna att chefen ger mycket stöd och vägledning i arbetet. 50 procent av respondenterna vill ha en chef som ger tydliga och avgränsade uppgifter.

Enligt undersökningen värderar yngre medarbetare en empatisk chef högre än andra, två tredjedelar sätter högsta möjliga betyg på den egenskapen medan drygt hälften i övriga åldersgrupper gör det. En tillåtande chef värderas högre ju äldre man blir, medan denna egenskap värderas lägst av de yngsta. Det omvända förhållandet gäller för chefens kunskap inom arbetsområdet där de yngsta i snitt sätter högst betyg och där detta sedan värderas lägre ju högre upp i åldern man kommer.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.