Så ska forskning dra nytta av kvalitetsregister

Nya ritlinjer för bättre samverkan mellan kvalitetsregistren och läkemedelsindustrin. Det är målet med en överenskommelse som tecknats mellan Svenska läkemedelsföretag och Sveriges kommuner och landsting.

Överenskommelsen handlar om hur industrin på ett för samhället bra sätt ska kunna ta del av registrens innehåll till förmån för framtida, nya produkter. En möjlighet ska bland annat vara att få tillgång till avidentifierade data. Det handlar om att registrens roll för forskningen utvecklas till sin fulla potential.

– Bra för patienterna, för samhället – och för industrins möjligheter att bidra,säger Anders Blanck, vd i LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.