Satsning mot skadliga vibrationer

Att buller på arbetsplatsen kan ge skador är välkänt, men många utsätts även för skadliga vibrationer. Arbetsmiljöverket inleder därför inspektioner på 400 arbetsplatser för att förebygga riskerna.

Det är många branscher där arbetstagarna riskerar skador på grund av vibrationer och buller. Fordonsförare, montörer, gjutare, bilreparatörer och byggnadsarbetare är några som ligger i riskzonen. Helkroppsvibrationer, som de som kör entreprenadmaskiner utsätts för i arbetet, är särskilt skadliga och kan ge skador i muskler, nerver och kroppens cirkulationsorgan. Handhållna maskiner kan skada armar och händer.

Förra året granskade Arbetsmiljöverket 600 arbetsgivare, varav 70 procent inte hade tillräckligt bra arbetsmiljöarbete.

– Höga nivåer av buller och vibrationer kan ge skador på lång sikt, varför det förebyggande arbetet är mycket viktigt, säger Håkan Rosengren, projektledare vid Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Det förebyggande arbetet för att hindra buller- och vibrationsskakningar handlar om att genomföra riskbedömningar om buller- och skaknivåerna och föreslå åtgärder som kan dämpa dessa. Det kan bland annat handla om att skilja bullriga från tysta miljöer, bygga in bullrig utrustning med dämpande material, informera om att maskiner som körs lugnt ger mindre buller samt att rotera arbetsuppgifterna. Det kan också handla om att se till att hörselskydd används på arbetsplatsen och erbjuda medicinska kontroller.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.