Satsning på kvinnors hälsa lanserad 8:e mars

Arbetsmiljöverket har dragit igång en riksomfattande tillsynsinsats för att ta reda på varför kvinnor drabbas av arbetsrelaterad ohälsa i större utsträckning än män.

Satsning på kvinnors 
hälsa lanserad 8:e mars
Stock.xchng

Syftet är att öka arbetsgivarnas kunskaper om de branschspecifika risker som leder till ohälsa bland kvinnor. Ökad förståelse och insikt om bakomliggande orsaker till kvinnors besvär skapar förutsättningar för ett bättre och effektivare arbetsmiljöarbete.

− Vi har redan gjort omfattande insatser inom kvinnodominerade branscher. Men nu vässar vi tillsynsarbetet ytterligare för att förbättra kvinnors arbetsmiljö, säger Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket.

Cirka 1 500 inspektioner ska genomföras totalt inom tillverkningsindustri, parti- och detaljhandel, hotell, lokalvård, hälso- och sjukvård samt omsorg och sociala tjänster. Det rör sig om arbetsplatser med minst 10 anställda, som inte inspekterats under de senaste två åren. Ett första resultat kommer att presenteras i slutet av april.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.