Kvinnliga chefer stressar mer

Enligt Previa ligger kvinnliga chefer på en dubbelt så hög stressnivå som manliga chefer. Det kan drabba kvinnornas hälsa.

Mellan 2008 till 2011 frågade Previa 2 100 svenska chefer om deras upplevda stress. Det visade sig att kvinnorna var mer än dubbelt så stressade som männen.

– Dessvärre tycks det vara mer komplicerat för kvinnliga chefer att hitta en hälsosam balans i tillvaron. Arbetsgivare bör anpassa arbetsvillkoren efter att många chefer, både män och kvinnor, också är småbarnsföräldrar, säger Per Larsson, beteendevetare på Previa i ett pressmeddelande.

Personerna som medverkade i undersökningen fick svara på i vilken utsträckning de inte kunde släppa tankarna på jobbet när de var lediga och hur ofta de kände sig psykiskt och fysiskt uttröttade efter arbetsdagens slut.

Mer än var fjärde kvinnlig chef, 26 procent, kunde inte släppa tankarna på jobbet. För män var siffran 17 procent. 25 procent av de kvinnliga cheferna var uttröttade så gott som dagligen, att jämföra med 16 procent bland manliga chefer. Vanliga orsaker till stress är hög arbetsbelastning, låg känsla av kontroll samt dåligt socialt samspel med arbetskollegor och chefer.

– Kloka arbetsgivare utbildar chefer i frågor om stress och har en dialog med dem om hållbar livsbalans. En chef som saknar förmåga att hantera sin egen stress kommer inte heller kunna vara ett bra stöd för medarbetarna, säger Per Larsson.

Testa din nivå

Om du vill mäta hur stressad du är kan du ställa samma tolv frågor till dig själv som de i studien fick svara på. Svara på varje fråga med att uppskatta hur du känner dig. Svara ”Nästan aldrig” för 1 poäng, ”Ibland”, för 2 poäng, ”Ofta” för 3 poäng och ”Nästan alltid” för 4 poäng.

1. Jag blir otålig på människor som gör saker och ting långsamt.

2. Jag känner mig tidspressad.

3. Jag tycker illa om att stå i kö.

4. Jag blir irriterad av andra bilister.

5. Jag går på högt varv och driver på mig själv.

6. Jag har svårt att ”göra ingenting”.

7. Jag gör två eller flera saker samtidigt.

8. Jag känner mig irriterad eller upprörd inombords.

9. Jag kommer på mig själv med att skynda mig även när jag har gott om tid.

10. Jag äter fort och är den som är färdig först.

11. Jag blir irriterad på människor som är fumliga och slarviga.

12. Folk i min omgivning säger åt mig att varva ned och ta det lugnare.

Så stressad är du enligt Previa och Careit

Över 35 p

Du har ett mycket tydligt stressbeteende. Det är dags för dig att ta tag i din situation. Kanske är det till och med så att du kommer att uppleva det mycket svårt att ta dig tid till att arbeta med din stress, just på grund av att du är så stressad.

30–34 p

Du har ett tydligt stressbeteende. Det är dags för dig att fundera över din situation och den stress du upplever. En god början på att förändra din situation är att fundera över vad du redan i dag kan göra i de situationer som du har besvarat med höga poäng i formuläret.

20–29 p

Du har inget generellt stressbeteende. Även om du inte har ett tydligt stressbeteende kan det vara bra för dig att titta på de frågor du besvarat med höga poäng. Det är områden där det kan vara värt att fundera över om du kan göra något för att förändra ditt beteende.

0–19 p

Du behöver inte oroa dig för din stress. Din stressnivå är inom normalområdet. Visst kan du ändå uppleva stress, men du är inte i farozonen för att drabbas av någon stressutlöst sjukdom.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.