Omfattande förbättringsarbete inom statens verksamheter

Förbättringsarbete Riksrevisionen publicerar årligen en uppföljning av vad tidigare års granskningar har resulterat i. Årets rapport visar stora statliga förbättringar.

Omfattande förbättringsarbete inom statens verksamheter
Foto: Stockadobe

Enligt Riksrevisionens senaste uppföljningsrapport har förra årets granskningar bland annat bidragit till effektivare konkurrenstillsyn, bättre förutsättningar för sanering efter en kärnteknisk olycka och stärkt konsumentskydd vid köp av finansiella tjänster.

Detta efter en specifik årsåtgärd från regeringen, myndigheter eller andra granskade organisationer.

– En del av våra granskningar leder ganska omgående till åtgärder, i vissa fall redan under granskningens gång. I andra fall bidrar granskningen till förändring på lite längre sikt, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Uppföljningsrapporten redogör också för hur effektiva statliga verksamheter är. Riksrevisionen har följt upp effektivitetsgranskningar från 2019–2020. Uppföljningarna visar att 35 av 39 granskningar hittills har lett till åtgärder från regeringen eller ansvariga myndigheter utifrån Riksrevisionens rekommendationer.

Detta har bland annat resulterat i:

• utvecklad lokalförsörjning på högskolor och universitet

• bättre samordning i arbetet mot organiserad brottslighet

• stärkt underrättelse- och kontrollverksamhet inom Tullverket

• förbättrade förutsättningar för den anpassade grundskolan

• ökad effektivitet i Konkurrensverkets tillsyn

• förbättrade förutsättningar för sanering efter en kärnteknisk olycka

• förbättrat konsumentskydd vid köp av finansiella tjänster

• förbättrade förutsättningar för innovationskraft vid lärosäten

• förbättrade förutsättningar för en effektiv tillsyn av vård- och omsorgsverksamheter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.