Polisens nya innovationsarbete ledde till radikalt fler åtal av grova brott

Förbättringsarbete I flera års tid hade skjutvapenvåldet och sprängningarna blivit både fler och grövre i hela landet, och inga åtgärder bet.
– Vi kände att vi behövde tänka helt nytt och hitta andra metoder. Det hade effekt, säger Tobias Lövström, kommenderingschef för SH Frigg.

Polisens nya innovationsarbete ledde till radikalt fler åtal av grova brott
Tobias Lövström, kommenderingschef för SH Frigg som är polisens gängvålds-enhet.

Skjutvapenvåldet och dess offer har det senaste decenniet täckt löpsedel efter löpsedel. Enligt Tobias Lövström nådde det ett slags crescendo i fjol, då polisen också upprättade en så kallad Särskild händelse, eftersom brottsligheten verkade omöjlig att stävja.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Skjutningarna och sprängningarna har bara fortsatt att öka i antal. Framför allt i Stockholm, men också på många andra platser i landet. Vi har länge arbetat med att försöka motverka det, men insåg att vi måste sluta med de arbetssätt som inte leder någonvart – och börja tänka mer innovativt, säger han.


För polisen i Region Stockholm innebar det en ny metod som bland annat går ut på att ”klustra” vissa typer av händelser. Det sker både minutoperativt och i det strategiska arbetet, och hos såväl blåljuspersonalen som hos utredarna. 
Totalt ingår 164 ärenden i de största ärendeklustren idag.

– Förra året började vi titta mer koncentrerat på vilka ärenden som kunde tänkas höra ihop med varandra. Inte bara individer och platser, utan också annan brottslighet och modus, säger han.


Det hade omedelbar effekt. 


– Bland annat när vi uppmanade allmänheten att tipsa polisen om de såg ungdomar slanga bensin från bilar, för vi misstänkte att det fanns en koppling mellan den brottsligheten och sprängningarna i Stockholm. När tipsen började komma in kunde vi gripa ungdomar som var på väg att utföra sprängdåd, och just den brottsligheten minskade.

Klustrandet har också lett till att man snabbare än tidigare kan förutse brott.


– Om det har skett ett mord i exempelvis Haninge kan vi förutspå om det riskerar att leda till konsekvenser samma dygn, i form av en hämndaktion – och sedan snabbt söka upp intressanta individer för att hejda det. Här har vi inga siffror ännu, men vi märker att vi förhindrar saker i princip dagligen, säger han.


Vissa saker går dock att mäta. 70 procent av alla grova brott relaterade till de kluster som Stockholmspolisen har skapat ledde till åtal. Det är en ökning med 54 procent.

– De som utför de här brotten kommer såklart att hitta nya metoder – och därför är det viktigt att vi fortsätter vara snabbfotade och nytänkande kring bland annat modus. Det finns ett stort förtroende från ledningen i att arbeta mer innovationsdrivet. Egentligen är det bara en resursfråga, hur långt vi kan ta det här, avslutar han.


Fakta: Klusterarbetet


  • 164 ärenden ingår i de största ärendeklustren. Dessa är bara en del av den totala ärendemängden, men har haft stor betydelse för brottsligheten.
  • Det handlar bland annat om mord, mordförsök, sprängningar, förberedelse till sprängningar, grova vapenbrott, mordbränder samt narkotikabrott.
  • Ärendena ingår i en tydlig kontext och kan kopplas till en särskild konflikt som det senaste året inneburit en våg av grova våldsbrott.
  • Utöver den kraftiga ökningen av fall som går till åtal (70 procent mot 16 procent 2022) har även antalet stoppade incidenter ökat markant. Antalet förberedelse till sprängningar i Region Stockholm var 54 stycken föregående år, jämfört med åtta stycken 2022.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.