Detaljhandeln nedprioriterar cybersäkerhet – Sverige sämst i Skandinavien

DIGITALISERING Antalet cyberattacker ökar ständigt. Inte minst mot detaljhandeln. En ny undersökning från Globalconnect visar dock att färre än två procent av bolagen ser säkerhet som det högst prioriterade investeringsområdet gällande it kommande år.

Detaljhandeln nedprioriterar cybersäkerhet – Sverige sämst i Skandinavien

En attack mot detaljhandeln eller något led av dess leverantörskedja kan ha stor påverkan för både kunderna och samhället under en lång tid. Men enligt en undersökning från Globalconnect är investeringsviljan i den digitala infrastrukturen låg, åtminstone i en skandinavisk kontext.

Ser man på investeringarna framåt uppger 55,4 procent av företagen i Danmark och 46 procent av de norska företagen i undersökningen att de kommer att öka sina investeringar i digital teknik de kommande tre åren. I Sverige ligger motsvarande siffra på 28,3 procent. 

På frågan vilka investeringar som kommer att göras i cybersäkerhet ser trenden liknande ut. 32 procent av norska företag uppger att de kommer lägga störst digitala investeringar på cybersäkerhet de kommande tre åren. I Danmark är motsvarande siffra 8 procent medan endast 1,9 procent av svenska detaljhandelsbolag uppger det som det högst prioriterade området. 

Skillnaderna återspeglas även i tidigare investeringar i cybersäkerhet. I Norge och Danmark uppger 22 procent respektive 15,7 procent av företagen inom detaljhandeln att de har investerat mest i cybersäkerhet de senaste åren. I Sverige ligger samma siffra på 3,7 procent.

Samtiidigt anser ändå 81 procent av alla tillfrågade företag i Sverige att de har en tillräckligt god eller mycket god cybersäkerhet i sin verksamhet. 

Samtidigt är 64,1 procent av de tillfrågade i Sverige oroliga eller mycket oroliga över att bli utsatt för cyberattacker. Det återspeglas även i att 62,3 procent ser cybersäkerheten som viktigare i sitt digitaliseringsarbete än kundupplevelsen. Dock är just köpupplevelsen det som är det högst prioriterade investeringsmålet framåt för 43,4 procent av de tillfrågade. 

– Det är bra att så stor andel anser att de idag har en god cybersäkerhet. Samtidigt finns en stor oro för cyberattacker och en risk att deras investeringsambitioner inte kommer stå sig mot den ökade mängden attacker och hur de genomförs. Det är mycket viktigt att se över sin verksamhet och säkerställa att man har en plan framåt som även innefattar den ökad risken som vi kan se samt hur man upprätthåller driften vid en eventuell attack, säger Henrik Hammarström, kommersiellt ansvarig på Globalconnect. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.