Så ska det systematiska arbetet mot ungdomsbrottslighet stärkas

Förbättringsarbete Borås är en av sex kommuner som deltar i ett statligt pilotprojekt för att hindra att unga dras in i kriminalitet.
– Det handlar både om att förebygga och fånga upp de som redan rekryterats, säger verksamhetsutvecklaren Sara Fridell till Kvalitetsmagasinet.

Så ska det systematiska arbetet mot ungdomsbrottslighet stärkas
Foto: Stockadobe

I juli 2023 inrättades en delegation för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område. Delegationens första uppdrag var att utreda förstärkningsteam inom socialtjänsten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Sex kommuner som alla är drabbade av att unga dras in i kriminalitet valdes ut till i ett pilotprojekt där förstärkningsteam kommer att prövas.

Borås har två särskilt utsatta områden där unga har blivit involverade i kriminalitet och där socialtjänsten har sett utmaningar i att fånga upp de som befinner sig i riskzonen.

– Vi arbetar redan intensivt med detta och ser pilotprojektet som en möjlighet att stärka arbetet ytterligare. Det handlar om allt ifrån att bli bättre på att ge ungdomarna ett samhållande stöd från verksamheterna, till att säkerställa att de insatser som sätts in görs i rätt tid och med rätt intensitet, säger Sara Fridell, verksamhetsutvecklare på socialtjänsten i Borås kommun.

En stor del av socialtjänstens fokus i Borås handlar om att bygga broar till andra hjälpande myndigheter.

– Vi vill gärna skapa en bättre samverkansstruktur med Barn- och ungdomspsykiatrin exempelvis, göra det enklare att förmedla till dem det vi ser i vårt arbete och hitta ett gemensamt språk – men också arbeta förebyggande såklart.

Redan om ett år ska Socialstyrelsen redovisa projektets resultat men Sara Fridell ser inte att satsningen slutar där.

– Vi vill ta med oss nya verktyg och metoder till det förebyggande arbete vi redan bedriver. Förhoppningsvis startar projektet nya processer hos oss som fortsätter även efter att avslutas nästa år, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.