Tv: Lean handlar om hjärna, hjärta och händer

Utbildnings-tv För att Lean ska bli framgångsrikt krävs dedikerade chefer och medarbetare. I det första utbildnings-tv-avsnittet om Lean får du veta grundpelarna i Lean och vad som krävs för lyckade projekt.

Tv: Lean handlar om hjärna, hjärta och händer

Jonas Pettersson, ordförande för Lean forum, berättar i Kvalitetsmagasinets studio om grundpelarna i ett modernt Lean-arbete. Det handlar om ett arbete där människan hamnar i centrum, menar han.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Man får ner styrkan till medarbetarna, att de kan påverka sin egen situation. Man får med sig allas hjärnor, hjärtan och händer att göra saker, och får igång hjulet att göra små förändringar löpande hela tiden, säger han och fortsätter: 

– Det är då du får kraften.

Här är de övriga fem grundpelarna:

  1. Ständiga förbättringar: En central del av Lean är idén om kontinuerlig förbättring, där man systematiskt arbetar för att förbättra processer, produkter och tjänster över tid.
  2. Visualisering och transparens: Att tydligt visualisera processer och problem är viktigt för att skapa förståelse och engagemang. Det inkluderar användning av fysiska och digitala verktyg för att göra informationen tillgänglig och förståelig för alla inblandade. Man kan prata om en demokratisering av informationen.
  3. Standardisering och stabilitet: Innan stora förbättringar kan genomföras behöver processer stabiliseras och standardiseras. Det innebär att man skapar och följer best practices för att säkerställa konsekvens och kvalitet.
  4. Ledarskapsengagemang: För att Lean ska lyckas krävs starkt engagemang och ledarskap från ledningen. De måste förstå och stödja Lean-principerna och vara en drivande kraft i förändringsarbetet.
  5. Anpassning och flexibilitet: Även om Lean har standardiserade principer och verktyg, är det viktigt att anpassa dessa till den specifika organisationens behov och kontext.

Se hela avsnittet här:

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.