Anmälda arbetsskador ökar

De anmälda arbetsskadorna från personaluthyrningsföretagen nästintill fördubblades 2011 jämfört med året innan, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket.

Nästan hälften av arbetsolyckorna ledde till sjukfrånvaro.

– Det är viktigt att den här utvecklingen kan pressas tillbaka, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket inledde i fjol en stor tillsynsinsats av bemanningsföretag som också riktar sig till deras kundföretag. Under två år genomförs 1 400 inspektioner.

Totalt sett har det skett en liten ökning av samtliga anmälda skador – även i relation till antalet sysselsatta. Det är framför allt så kallade nollolyckor som ökar, det vill säga olyckor som inte lett till sjukfrånvaro.

Läs hela rapporten” En första uppskattning av arbetsskadestatistiken 2011” på länken nedan.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.