Sjukfrånvaro går i arv

Sannolikheten att ett barn är sjukfrånvarande i vuxen ålder är större om en förälder var sjukfrånvarande under uppväxtåren, enligt en analys från inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

ISF har undersökt sambanden mellan föräldrars och deras vuxna barns långtidssjukfrånvaro. Syftet har varit att studera om barnens sjukfrånvaro när de är vuxna liknar föräldrarnas under barnens uppväxtår. Sjukfrånvaro överförs alltså från föräldrar till barn enligt rapporten.

Överföringen av sjukfrånvaro från vardera föräldern är ungefär lika stor till döttrarna som till sönerna. Dessutom tenderar människor att leva med en partner vars sjukfrånvaro påminner om de egna föräldrarnas, vilket förstärker överföringen. Det är däremot i högre grad en slump om barn till föräldrar utan egen sjukfrånvaro blir sjukfrånvarande som vuxna eller inte.

Svärföräldrarnas roll

Förutom överföringen från de egna föräldrarna finns det också ett samband mellan barnen som vuxna och deras svärföräldrar. Detta samband är ungefär hälften så stort som motsvarande samband mellan barnet och de egna föräldrarna.

– Det betyder att sambandet i sjukfrånvaro är ännu starkare på hushållsnivå än på individnivå, säger Erica Lindahl, som är en av författarna till rapporten.

Roll i syskonskaran

Enligt rapporten finns det också en skillnad i sjukfrånvaro mellan förstfödda och yngre syskon inom samma familj; yngre syskon är genomgående mer sjuka. Det kan troligtvis härledas till betydelsen av den sociala rangordningen i syskonskaran. Intressant att notera är att den sociala rangordningen endast verkar ha betydelse i familjer där föräldrarna själva inte har varit sjukfrånvarande.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.