Sjuknärvaro ökar risk för sjukskrivning

Personer som upprepande gånger går till jobbet trots att de upplever sig så sjuka att de borde stannat hemma löper ökad risk för att drabbas av sjukskrivning. Det visar två nya studier från Karolinska institutet.

Forskarna följde närmare 7000 personer inom kommun och landsting och 2700 anställda inom privat sektor och tittade på sjuknärvaro, hälsa och sjukskrivning. Det visade sig att åtgärder för att minska sjukskrivningar, som att exempelvis införa karensdagar, kan ha motsatt effekt på lång sikt.

Enligt forskarna är det därför viktigt att följa hur sjuknärvaron utvecklas både på den enskilda arbetsplatsen och i samhället i stort. Detta för att kunna vidta olika typer av åtgärder för att motverka sjukfrånvaro.

– Ur den enskilda individens synpunkt kan upprepade tillfällen av sjuknärvaro vara en signal om att det behövs en förändring på arbetsplatsen eller i livssituationen i sin helhet, säger Gunnar Bergström, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap och en av forskarna bakom de två studierna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.