Slösa inte bort krisen!

Slösa inte bort krisen! Reformera istället verksamhetens strategier för att växa er starkare. Här finns tipsen för att komma igång.

Finanskrisen har ställt dagens affärsmodeller på sin spets och nu finns det behov av nya. Men hur ska man orientera sig i en allt mer global värld? På Business Model Summit gav Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson sina tips:

* Det finns en stor osäkerhet i dagens prognoser, bygg istället egna scenarior för att se hur just er verksamhet påverkas och kan drabbas.

* I en global värld måste man hålla sig uppdaterad. Läs Financial Times varje dag.

* Se helheten av makro och mikro. Vad innebär globalisering, politik och världsekonomin just för oss i det stora och det lilla?

* Utöka också omvärldsanalysen med fokus på vad som händer med kunder, konkurrenter och produktionsområden.

* Nu är det tid för rejäla förändringar. Släng ut gamla strategier som inte visat sig fungera.

* Ge riskarbetet större utrymme och gå igenom risker systematiskt.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.