Företag försummar intern rekrytering

Stepstone solution och Bersin påvisar i en färsk rapport att en av de största utmaningarna som svenska företag har att ta tag i är att fylla nyckelpositioner med rätt kompetens samt att bemöta unga medarbetares utvecklingsbehov, så kallad Talent management. Studien ger tydliga signaler att det är viktigt att man tar hänsyn till regionala, kulturella och ekonomiska faktorer för att nå störst effekt.

– Det är glädjande att rapporten visar på att Talent management prioriteras världen över, men den visar också att det finns mer att göra. Nu när vi ser tecknen på ekonomisk återhämtning måste företag som vill rekrytera, behålla och utveckla sina kompetenta medarbetare arbeta med olika talangstrategier som genererar attraktiva karriärsvägar och goda resultat för företaget, säger Stepstone solutions representant, David Nouveau.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.