Småföretag får hjälp med riskbedömning

Arbetsmiljöverket driver idag kravet att riskbedömning ska göras på arbetsplatser. Samtidigt tyder verkets inspektioner på att många företag inte gör bedömningar. Det finns också tecken på att de riskbedömningar som trots allt görs på småföretag kan vara otillräckliga. De har inte samma tillgång till expertis som större företag. På grund av begränsad kunskap inser de inte heller när de skulle behöva hjälp utifrån.

För att hjälpa småföretag med riskbedömningar får IVL Svenska Miljöinstitutet nu 1,5 miljoner kronor från AFA Försäkring. Pengarna ska användas för att utvärdera olika typer av metoder för kemisk riskbedömning inom oorganisk ytbehandlingsindustri och grafisk industri för att se vilka som är optimala för små företag.

I utvärderingen ska en rad hypoteser testas, såsom att kvaliteten i åtgärderna blir bättre om de baserar på en generell riskbedömning gjord av en expert än om de små företagen gör den själva. En annan hypotes är att om det inte ges råd om åtgärder som enkelt kan anpassas till arbetsplatsen så kommer man i mindre utsträckning vidta åtgärder än om det ges anpassade råd.

I utvärderingen ingår också att samla in synpunkter om hur metoderna uppfattades av företag och vilka faktorer som påverkade deras användning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.