Solidariska chefer bereder vägen

Det är en svår process medarbetare går in i när två företag ska slås ihop till ett. Men med rätt ledarskap är det lättare för medarbetarna att hitta sin roll. Det visar en avhandling i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Dialog, ansvarstagande och existentiella frågor är några av nyckelbegreppen som visar hur chefer kan göra skillnad för framgången i en sammanslagnings- och integrationsprocess. Enligt avhandlingen är det någon annan än medarbetaren själv som är viktigast för skapandet av meningsfullt arbete, nämligen en solidarisk chef.

– Managementlitteraturen skulle kunna skriva mer om betydelsen av chefers förmåga att uppmärksamma existentiella frågor och perspektiv, menar Dorit Christensen som står bakom avhandlingen.

Värdesätter dialogen

Utmärkande för solidariska chefer är att de värdesätter att föra dialog med medarbetare, att söka lösningar tillsammans med medarbetare, och att de agerar i organisationen för att bereda vägen för det som har skapats i dialogen.

De är chefer som medarbetarna har förtroende för och som de kan diskutera allt som rör arbetet likväl som mer personliga frågor, exempelvis existentiella frågor, med. Samtidigt visar en solidarisk chef ett nyfiket intresse för det annorlunda och hur olikheter kan bidra i ett framtida samarbete.

Högt upp i hierarkin

Solidariska chefer befinner sig högt upp i organisationshierarkin i det uppköpande företaget. De har således möjlighet att i hög grad själva diktera vad som gäller, jämfört med chefer som befinner sig i det uppköpta företaget och på lägre nivå.

– Organisationsläran har inte heller specifikt behandlat det annorlunda ledarskapsbehov som uppstår i ett föränderligt arbetsliv, men studien visar att det jag kallar solidariska chefer kan vara en brygga till framtiden och bidra till medarbetarnas upplevelse av mening i arbetet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.