SSQ Award får kvalitetsutmärkelse

HOTREC, den Europeiska centralorganisationen för Hotell och Restaurangföretag, har ackrediterat SSQs kvalitetsprogram för hotell- och restaurangbranschen enligt The European Hospitality Quality Scheme.

SSQ Award står för Scandinavian Service and Quality Award. Det är ett kvalitetsprogram och en utmärkelse för kvalitetsutveckling inom hotell- och konferensnäringen och det största kvalitetsutvecklingsprogrammet för branschen i Sverige. Nu har kvalitetsprogrammet SSQ Award godkänts av en högre instans så att säga, nämligen av HOTREC som representerar hotell-, restaurang- och cafébranschen på europeisk nivå i 24 olika länder.

Ackrediteringen av SSQ Award skedde enligt HOTRECs europeiska paraplyprogram The European Hospitality Quality Scheme (EHQ). EHQ har utvecklats på frivillig basis av branschen med målet att säkerställa service och kvalitet i hotell och restaurangbranschen. SSQ Award är det fjärde kvalitetsprogrammet som godkänns på europeisk nivå enligt EHQ.

EHQ-ackrediteringen innebär att hotell och restauranger som deltar i kvalitetsprogrammet SSQ Award under tre års tid får använda EHQ-märket som en kvalitetsstämpel i sin marknadsföring.

– Målet med HOTRECs initiativ till EHQ är inte att ersätta de otaliga lokala och regionala kvalitetsprogrammen. Istället gör EHQ-systemet det möjligt att utvärdera dem samt att informera om syftet med dem, säger HOTRECs president Kent Nyström i ett pressmeddelande.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.