Standard för säkrare hygienvård på gång

Duschstolar, badbrädor och andra hjälpmedel används i våta utrymmen där halkrisken är stor. Swedish Standards Institute, SIS, startar därför arbetet med en standard för hygienhjälpmedel för ökad säkerhet.

Ofta är det äldre människor som behöver hjälpmedel för hygienskötsel. Om de halkar och slår sig kan olyckorna få allvarliga konsekvenser. Syftet med en internationell standard är att göra hygienprodukterna säkrare. Målgruppen är tillverkare av hygienhjälpmedel, användare, upphandlare och vårdpersonal som föreskriver hjälpmedel.

– Vi kan konstatera att det inte är ovanligt med olyckor eller tillbud i samband med användning av hygienhjälpmedel. Vi vill genom bättre standarder medverka till att säkerheten höjs. I en tid då antalet äldre ökar kommer marknaden för de här produkterna också att öka., säger Olle Frick-Meijer projektledare för SIS tekniska kommitté Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (SIS/TK 344).

Den som vill påverka arbetet med den nya standarden uppmuntras ta kontakt med Swedish Standards Institute.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.