Standard ska underlätta resande

En ny standard för information kring resor ska göra kollektivtrafiken smidigare.

För att en person som reser med kollektivtrafik ska få korrekt information om en resa från dörr till dörr är det många aktörer som behöver samordna information. Det är kollektivtrafik, kommuner, fastighetsägare, offentliga inrättningar, statliga myndigheter, med fler.

Idag samlas den här typen av information om framkomlighet in hos olika aktörer men utan en enhetlig standard. Därför är det svårt att bygga integrerade lösningar baserat på dessa data.

Den nya europeiska standarden ger ett gemensamt format för lagring av grunddata. Den ger alla aktörer på marknaden en plattform för hantering av geografisk information och framkomlighet för reseplanerare och navigeringsverktyg. Grunddata kan sedan utbytas mellan olika aktörer som vill tillhandahålla informationstjänster till resenärerna, skriver Sis Standard News.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.