Stress i arbetslivet fortsätter att öka

Arbetsmiljö En miljon svenskar känner fysiska eller psykiska besvär på grund av jobbet. Stress står för den högsta andelen av arbetsorsakade besvär och är nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män.

Det visar Arbetsmiljöverkets kartläggning av arbetsorsakade besvär 2016 som pekar på att stressen i arbetslivet fortsätter att öka.

Drygt 22 procent känner av någon typ av arbetsrelaterade besvär, kroppsliga eller psykiska, till följd av stress, tungt manuellt arbete, dåliga relationer till chefer och arbetskamrater och hot eller våld.

Det motsvarar drygt en miljon sysselsatta.

Högst andel arbetsorsakade besvär har sysselsatta inom vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning. Även chefer inom vård och omsorg är hårt drabbade av stressrelaterade besvär, 22,3 procent. Genomsnittet bland chefer är 11, 5 procent.

De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär är stress och andra psykiska påfrestningar kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Närmare 15 procent av kvinnorna och 8 procent av männen har besvär till följd av stress och/eller psykiska påfrestningar i arbetet.

Närmare 30 procent av de sysselsatta som haft besvär till följd av jobbet hade också varit sjukfrånvarande på grund av detta någon gång under året.

– Arbetsbelastning och dåliga relationer på jobbet gör människor sjuka i allt högre utsträckning vilket syns tydligt både i forskningen och i vår och andra myndigheters statistik. Nyckeln, för att komma till rätta med det, är att arbetsgivaren i förväg går igenom risker för att kvinnor och män drabbas av stress och psykisk ohälsa, och försöker åtgärda dessa, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

I undersökningen har omkring 15 000 sysselsatta i åldern 16–64 år svarat på frågor om sina arbetsrelaterade besvär via telefonintervjuer som SCB har gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.