Stresshantering hjälp vid sjukskrivning

Träning i stresshantering och rörlighet på arbetsmarknaden är viktigast för att komma tillbaka till arbetslivet efter långtidssjukskrivning. Det visar en studie av kvinnliga långtidssjukskrivna tjänstemän som tjänstepensionsföretaget Alecta finansierat.

– Sömn- och stressrelaterade problem är viktiga att åtgärda. Vi ser ett samband mellan frånvaro av dessa problem och förmågan att komma tillbaka till arbetslivet. Och det gäller inte bara vid rehabilitering utan även för att förebygga sjukskrivning hos dem som är i riskzonen, säger Hélène Sandmark, medicine doktor och lektor vid Örebro Universitet.

De kvinnor som gått tillbaka till arbetslivet hade en betydligt bättre sömnkvalitet och bättre kontroll över sina liv, jämfört med de kvinnor som fortfarande var helt eller delvis sjukskrivna. Studien visar också att 33 procent av de kvinnor som fortfarande var helt sjukskrivna också var arbetslösa.

De allra flesta kvinnor kommer tillbaka i arbete, även om sjukskrivningen varat i över ett år. Efter tre år är 69 procent av kvinnorna helt tillbaka i arbetslivet. Enligt studien är det viktigt att vara öppen för nya arbetsuppgifter för att komma tillbaka till arbetet efter en längre tids sjukskrivning. Många byter också arbetsplats.

– Flera kvinnor uppgav att ett byte av arbetsplats var det enda sättet för dem att komma tillbaka till arbetslivet. De förändrade sitt beteende och kraven på sig själva. De lärde sig stresshantering och förbättrade sin förmåga att hantera arbete och privatliv. Samtidigt fick de stöd från familj, sjukskrivande läkare, företagshälsovård, vänner och arbetsgivare, säger Hélène Sandmark.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.