Svenska företag inte smarta nog

Svenska företag och organisationer får långt ifrån godkänt av sina anställda när det gäller hur de utnyttjar ny kommunikationsteknik. Oroande tycker Cisco och Telia som står bakom indexet Smarta Företag.

Svenska företag inte smarta nog
Källa: Smarta Företag, TNS Sifo/Telia/Cisco.

Bara var tredje tillfrågad i den stora undersökning som TNS-Sifo gjort på uppdrag av Telia och Cisco anser att deras arbetsgivare ligger i framkant när det gäller att utnyttja kommunikationsteknik och sociala medier. Resultaten från undersökningen, som genomförts för andra året i rad, sammanställs till indexet Smarta Företag. Förra årets upplaga var ingen rolig läsning. På en hundragradig skala blev totalbetyget 38 och inte ser det mycket bättre ut i år, endast en ynka poäng upp. Bara 17 procent av organisationerna når upp till index 70, vilket initiativtagarna satt som snittmål senast 2016.

– Hela idén med indexet är att försöka beskriva hur det står till med teknikmognaden, och det är bara att konstatera att vi hade förväntat oss en större ökning i årets index än det blev, säger en oroad Sverker Hannervall, chef för företagstjänster hos Telia.

Indexet är uppbyggt av fem olika dimensioner som siktar in sig på områdena mobila arbetssätt, virtuella möten, sociala medier, kundservice och möjligheterna att dela information. Bara när det kommer till användningen av sociala medier och möjligheter att arbeta mobilt blir det bättre betyg än förra året. På områdena kundservice och informationsdelning har respektive index rent av backat sedan den förra mätningen.

Förväntningarna växer snabbare

– Vi tror att det i första hand hänger samman med höjda förväntningar. De senaste årens snabba utveckling både när det gäller mobila tjänster och användandet av sociala medier skapar ett ökat tryck på att kunna använda samma typ av redskap i arbetet som man gör privat, säger Sverker Hannervall.

Tilltron till it och kommunikationsteknik är nämligen stor i undersökningen. Runt 70 procent av de tillfrågade tror att tekniken rätt utnyttjad kan öka både lönsamhet och konkurrenskraft. Bland de yngre personerna i undersökningen är den andelen än högre.

– Det finns en generationsskillnad och företagen släpar långt efter sina anställda. De har inte hunnit ta till sig tekniken alls så snabbt som de anställda hunnit se fördelarna, konstaterar Per Samuelsson, ansvarig i Norden för Cisco Internet Business Solutions Group.

Här menar de att konsumettjänsterna spelar och kommer att spela en allt viktigare roll även för företagen.

– De måste bli snabbare på att ta till sig teknik som ännu inte är företagsanpassad, men samtidigt är det fortsatt viktigt med säkerhetsfrågorna. Nyckeln är att tekniken måste vara tillräckligt enkel att använda oavsett om det handlar om en konsumenttjänst eller en företagstjänst, menar Sverker Hannervall.

Risk att Sverige halkar efter

Hur Sverige står sig i förhållande till omvärlden säger Smarta Företag-indexet däremot lite om. Något motsvarande index för Norden eller Europa finns inte ännu. Olika höga förväntningar skulle också kunna göra en jämförelse svår.

– Oroande är ända att vi i Sverige varit kända för att vara tidigt ute att ta till oss ny teknik, men det finns en risk att de lösningar som vi investerat i och som fungerat väldigt bra nu gör att det går trögare att ta nästa steg i utvecklingen, säger Sverker Hannervall som också pekar på att det tuffa ekonomiska klimatet som en möjlig orsak till att det skett en så liten förbättring sedan förra året.

– Indexet är inte en exakt vetenskap, men det ska ändå bli intressant att följa utvecklingen över tiden. Värt att notera är att gapet mellan vad företagen gör och de anställdas förväntningar också står för en möjlighet. Här finns en enorm förbättringspotential, summerar Per Samuelsson.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.