Svenskar trivs på jobbet

7 av 10 svenskar trivs bra på jobbet, men endast 18 procent tycker sig ha möjlighet till kompetensutveckling, enligt en undersökning från Previa.

Statistiken kommer från en undersökning där hälsoföretaget Previa årligen kartlägger hälsan bland anställda hos arbetsgivare runt om i landet. 64 procent av de anställda uppger att samarbetet och kontakten med den närmaste chefen är bra. Endast 7 procent uppger att de har dålig kontakt med sin chef. Sju av tio medarbetare trivs bra med sitt arbete och nästan lika många, 70 procent, uppger att samarbetet och gemenskapen i det egna teamet eller den egna enheten är bra.

– Det är glädjande att många har en bra kontakt med sin chef och att många trivs på sin arbetsplats. Goda relationer till arbetskamrater och ledning är en viktig grund för att kunna göra ett bra arbete, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.

Däremot anser endast 18 procent att möjligheterna till kompetensutveckling är mycket goda. Drygt var sjunde anställd, 15 procent, uppger att de har dåliga möjligheter till kompetensutveckling i sitt arbete.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.