Sverige.se läggs ned i mars

Den 5 mars 2008 läggs sverige.se ned. Då kommer Sverige inte längre att ha någon nationell portal för elektronisk samhällsinformation. Verva har förvaltat portalen på uppdrag från regeringen sedan 2006, men nu är uppdraget slut och har inte överlämnats till någon annan.

Verva själva säger att det beror på att de inte haft uppdrag eller resurser till att vidareutveckla sverige.se i takt med att internetvanorna utvecklats.

På portalen finns länkar till Sveriges alla offentliga webbplatser och kontaktuppgifter till kommuner, landsting och andra offentliga organisationer. 70 000 besökare i månaden har portalen haft och den har i genomsnitt kostat runt fyra miljoner kronor per år.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.