Ta tag i arbetsmiljöarbetet med praktiska verktyg

Arbetsmiljö Just nu pågår den europeiska arbetsmiljöveckan. Den arrangeras av den Europeiska arbetsmiljöbyråns partner i EU:s 28 medlemsstater med flera länder, under samordning av byrån. I samband med arbetsmiljöveckan presenteras en lista över användbara verktyg i arbetsmiljöarbetet.

På kampanjens webbplats finns en rad praktiska verktyg som organisationerna kan använda för att förbättra arbetsmiljöarbetet och arbetstagarnas medverkan på arbetsplatserna.

Ett av verktygen gäller frånvaro och är framtaget bland annat av den brittiska organisationen för HR-specialister, CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development).

Verktyget är designat för att hjälpa chefer med personalansvar att hantera medarbetares frånvaro. Det är uppdelat i fyra områden: Upptäcka frånvaroproblematik, utveckling av en frånvarostrategi, korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro.

Några av de frågor som bör utredas kring frånvaro är:

  • Hur ser balansen ut mellan korttids- och långtidsfrånvaro och återkommande frånvaro?
  • Hur utbredd är frånvaron bland medarbetarna? Är det en specifik grupp som står för den mesta av frånvaron?
  • Finns det större frånvaroproblem på vissa avdelningar eller i särskilda arbetsgrupper?
  • Finns det mönster i frånvaron? Till exempel kopplat till vissa veckodagar, veckoslut eller tidpunkter i månaden?

Verktyget visar också hur organisationens frånvarokvot kan räknas ut, vilken kan användas för att jämföra företagets frånvaro med andra företag i branschen för att ta reda på vad en rimlig frånvaro kan vara.

Här hittar du en länk till frånvaroverktyget.

Här finns en lista över resten av arbetsmiljöverktygen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.